Några ord (mest svammel) om etnicitet och annat..

fig1På förekommen anledning ägnas dagens inlägg åt etnicitet och liknande dumheter. I dagens Expressen (nätbilagan) läser vi om Svenskarnas parti i Mora som vill avveckla migrationsverket. Det här ska vara bra för Sverige och Svenskarna sägs det. Detta är väl i stort det enda som sägs rakt ut för resten av deras ”viktigaste frågor” finns det inga svar på just nu. Vi får veta att en etnisk svensk är en ”vit nordeuropé” och att ”man ser skillnaden på en svensk och en afrikan”.

Ja, vad säger man? Här behövs definitioner. Vad är en afrikan? I Afrika bor mängder av olika folk som invandrat sedan slutet av 1400-talet från främst Europa. Portugiser, fransmän, engelsmän, spanjorer, holländare etc. listan kan göras lång. All är de nu afrikaner som i begynnelsen tvingade sig in i ett främmande land. Européer har i många hundra år ansett den urafrikanska befolkningen som en handelsvara då de skeppades i tusental runtom i Europa och Nordamerika som slavar. Det är således icke att anta att Afrikanerna själva står för några massinvandringsidéer i syfte att överta Europa, det var européerna som tvingade dem ifrån sitt eget land. Att ättlingar till dessa slav-varor idag fins runtom i världen är alltså ingen rest av en historisk invasion utan en rest av européers inhumana behandling av människor i kapitalets tecken. Men vad är en Afrikan? I sexhundra år har européer härjat i Afrikas alla delar, utplånat folk och sålt folk och uppfört sig som idiotiska svin mot människor i deras eget land. Att detta inte skulle ha satt spår i det afrikanska ursprunget idag är befängt att ens föreställa sig. Att vita och svarta inte skulle ha förökat sig i samförstånd, och utom, är likaledes befängt. Så vad är en Afrikan idag – sexhundra år senare – om inte delvis en europé?

Vad är sedan en ”nordeuropé”? Av citatet att döma får vi anta att det vinns vita OCH icke-vita européer eftersom det här handlar om ”vit nordeuropé”. Mörka nordeuropéer göre sig icke besvär sålunda. Det här gissar jag på (jag har inte haft kontakt med någon i SvP mig veterligen så jag gissar bara) har en botten i den drömska tanken på ett ariskt, vitt ursprung i germanien eller skandinavien. En drömsk idyll som ofta förespråkas av nationalister och nationalromantiker där långa, blonda, vackra och ståtliga människor vandrar fredligt omkring i nordiskt samförstånd och bekämpar den illvillige mörka fienden i söder. En idyll förespråkad av sällskap som Göthiska förbundet, Ahnenerbe och liknande. Det här är ju historiskt sett fullständigt vidrigt och felaktigt. Arkeologiskt och antropologiskt är det så fel det kan bli. Men vem bryr sig om fakta…

Den ståtlige blonda och reslige nordbon är en myt. Det fanns säkert blonda nordbor och resliga var några av dem åtminstone enligt sagan men det var knappast generellt och/eller utmärkande. Vikingen var enligt samma källor ganska kortväxt och satt, kraftigt byggd och inte sällan svartmuskig, mörkhårig och mörkögd. Sannolikt var han ganska solbränd också eftersom vikingatiden inte utmärktes av den bistra nordiska vintern som många tror utan snarare av ganska korta, men bitande, vintrar och långa somrar. Här växte vindruvor och vitlök fritt vilket de inte skulle göra i ett bistert vinterlandskap. Särskilt ståtlig var han sannolikt inte eftersom järnålderns liv var utpräglat av hårt arbete och kort livstid. Den högreste blonde krigarprinsen med sin hornbeprydda hjälm och sin skinande ringbrynja är en bild skapad av nationalromantiska Göthiska förbundet och baserar sig inte på någon som helst fakta.

Artikelämnet själv ser inte särskilt ståtlig eller blond ut så hur skulle vederbörande klara sig vid en normalisering av det nordeuropeiska standardmåttet som han menar sig vilja införa? Att ha ljus hy är inte en markör för nordiskt eller ens europeiskt ursprung, inte sällan nämns personer i bl.a. Egypten som födda med alabasterhy, dvs otroligt blek/vit. Det finns urinvånare i bergstrakterna högt uppe i alperna där ingen europé satt sin fot sedan Alexander den store passerade som har blå och gröna ögon. Att vara blond är inte heller utmärkande nordeuropeiskt då det inte alls är ovanligt, främst bland kvinnor, söderut. Så vad är en ”vit nordeuropé”? Var går den geografiska gränsen för vad som kan antas tillhöra nordeuropeiskt ursprung? Återigen går vi till historieböckerna och våra vänner vikingarna. De lämnade mycket skriftligt efter sig och lät sig omskrivas åtskilligt så det är en bra utgångspunkt.

Emedan danskar och norrmän härjade runt i England och Frankrike så förde Svensken äventyr i österled. I österled kallades han ”rus” och ska enligt en del källor vara upphovet till Rysslands bildande och enande. Österlandet bestod på den tiden av ett splittrat område med ett otal stammar och småkungar och Ruserna hämtades som deras ledare för att skapa ordning i eländet. Jag ska inte ge någon historielektion här men enligt en del källor är Svensken ursprunget till en stor del av det som senare skulle bli Ryssland. Män tog sig dit i tusental, inte för att kriga utan för att stanna och bilda familj. Detta skedde någon gång runt 800-talet så det är ganska länge sedan, mycket längre än när Afrika invaderades av européer. Ska vi räkna med Ryssar till nordeuropéer? Ryssen har splittrats och enats ett antal gånger och bildat nya länder och en del mindre länder har gått ihop med andra mindre länder osv och man kan förutsätta att generna har vandrat med dessa händelser. Hur stor del av östblocket ska vi egentligen räkna med har skandinaviska gener? Att England och Frankrike har det kan vi slå fast direkt, kransområdena har det säkerligen också. Att kelter och germaner och skandinaver har blandat blod vet vi med säkerhet.. vilka var kelterna? Var de vita, blonda och högresta? Vilka var germanerna? Vad hade dessa för sig ute i världen och hur spreds deras gener? De härjade friskt i Rom långt innan skandinaviska vikingar härjade runt i Konstantinopel för att inte tala om Carolus Rex och han arméer i Turkiet m.fl. Det är inte helt orimligt att anta att en del gener spred sig på den eskapaden från uttråkade svenska bondgrabbar.

Ja, go’ vänner… vi kan fortsätta så här en stund men ni fattar vinken? Hur långt tillbaka är det tänkt att den här DNA-testningen av svenskheten är tänkt att gå? Kan man ens avgöra etnicitet via DNA eller är det ytterligare vantro på vetenskapen? Tror man verkligen i SvP m.fl. att man kan avgöra etnicitet med genetik och DNA-analyser? Hur fungerar det, finns det en liten svensk flagga i DNA-strängen eller bildar generna noterna till nationalsången eller hur funkar det rent praktiskt? Min personliga fråga är hur genomtänkt är det att ens säga en sådan sak offentligt och avslöja hur urbota korkad man är genom att övertygat tro på det?

Det fanns en gång en grupp människor som kallade sig Die Deutche Ahnenerbe som leddes av en man vid namn Himmler. Deras enhälliga uppdrag var, ledda av Himmlers enväldiga övertro på det ariska ursprunget, att bevisa den ariska renheten och att skapa en historia och en mytologi som bevisar den ariskt ursprungliga Tyskheten. Det gick inget vidare för den här gruppen kan man säga.. Det visade sig vara ganska knepigt att bevisa något som inte efterlämnat några som helst bevis emedan däremot motsatsen till det som skulle bevisas fullständigt kryllade över hela planeten. Vad man då gjorde var att skriva om historien medvetet, de forskare man använde i jakten på legenden, inte sällan mycket kompetenta och dugliga forskare, hotades och tvingades till lydnad. I början var jakten det viktiga och målet självklart, man skulle bara bevisa det. Mot slutet var målet ett självändamål och jakten försvann i ett virrvarr av hot och försvinnandes, tortyr och diverse annat otrevligt. Forskningen ute i fält ersattes av slavarbete på dammiga kontor där historien skulle skrivas och därmed basta. Kort sagt, det finns inget ariskt förflutet, inga urgermanska anor som enhälligt kunde härledas till den vita ”rasen”. Helt enkelt så existerade ingen ahnenerbe alls. Rasbiologin fick överges runtom i alla länder där den fanns, så även i lilla Sverige, på grund av att ideologin inte höll, folket blev irriterade och kränkta, folk världen över började vakna upp och inse att det här var ju faktisk befängt alltihop. Vetenskapen som var menad att övertyga kunde inte bevisa något och blev sålunda ett pinsamt verktyg i spridningen av split i lägren där förnuftet och faktan tog överhanden och hela klabbet fick lägga ned. Åtminstone offentligt, forskningen pågår fortfarande på sina håll men i det tysta.

Nu vill alltså SvP ta upp den etniska forskningen och bevisa den sanna svenskheten som ska avgöra om någon ska få stanna i Sverige eller inte. Man tar upp ett lik och vill få det att prata och är övertygad om att a, det är rimligt samt b, det ska fungera och liket ska tala högt och tydligt och en gång för alla undanröja alla tvivel. Detta då initierat av ganska unga Svenskar utan akademiska examina eller kanske inte ens fulla betyg från gymnasiet om detta har genomgåtts alls. Dessa personer ska alltså ta upp det som SS en gång misslyckades med trots världens forskarelit och outtömliga kassakistor.. Jag gissar att det inte bara är jag som ser det smått komiska i detta.. Någon har säkert sagt någon gång att man ska veta när det är dags att ge upp.. den tiden har passerat för många decennier sedan.

Hur fungerar det här rent vetenskapligt då? Kan man rent teoretiskt eller praktiskt kontrollera någons gener och se var denne härstammar? Ja, det kan man faktiskt. Det har visat sig att alla människor av arten homo sapiens sapiens (ja, det vi allihopa oavsett hudfärg och annat) har samma genuppsättning med gemensamma DNA-strängar som bevisar i stort sett samma saker. Alla vi härstammar i en gemensam urmoder och denna genetik finns i oss alla oavsett var vi bor och vad vi heter, vilken religion vi har etc. Vi har samma genetiska ursprung. Det går däremot inte att avgöra vad som är etniskt Svenskt eller Finskt eller Ukrainskt eller Bolognesiskt.. Varför inte? Jo, den som inte är helt tappad bakom en vagn och hängde med åtminstone en smula i skolan vet att nationers gränser inte hör samman med genetik utan med politik. Våra geografiska länder och nationer är påhittade och inte ur naturen sprungna. All landmassa var en gång Pangea, då fanns inget Norge och inget Gdansk. Bara inom de närmaste århundradena har både Finland och Norge varit Svenskt territorium t.ex. men det lämnade inga som helst spår i jordskorpan och går inte att bevisa för den som i framtiden inte har tillgång till vår skrivna historia.

Det finns inte heller något arternas ursprung fördelat på nation, det finns ingen skandinavisk folkgrupp liksom det inte finns någon Eretreansk eller Kambodjansk eller Nederländsk.. Det finns ingen genetikens Germanernas ursprung eller Kelternas eller Romarnas eller Nomadernas eller Syrianernas eller whatever. Det som finns är ett genetiskt ursprung bland homo sapiens sapiens liksom det finns ett för Homo Neanderthaliensis och Homo erectus etc. Men även dessa olika grupper har ett gemensamt ursprung som i sin tur har ett gemensamt ursprung och fortsätter vi tillräckligt länge är vi alla amöbor och fortsätter vi vidare är vi alla bara atomer i svängning på en viss frekvens och fortsätter vi ytterligare så är vi rymddamm….

Den här typen av segregation som nu danar över större delen av Europa leder bara till en enda sak: Krig. Krig är det enda resultatet av att börja skilja på folk och folk, färg mot färg, religion mot religion osv. Det finns ingen försoning i segregation, det finns ingen fred, det finns ingen utveckling och ingen innovation. Det finns inget gott som kommer ur segregation. Det enda det leder till är elände och död och misär och splittring. Några få utvalda kommer att sitta på toppen och hålla varsitt finger på varsin knapp kopplad till varsin massförstörelserobot och sen tar det slut. Kvar finns naturen som inte bryr sig ett vitten om huruvida människan finns eller inte finns och vilken färg vi hade eller vad vi kallade vår gud. Det är den bistra sanningen. Naturen bryr sig inte om oss, helt ärligt skulle den må mycket bättre om vi inte fanns.

Det är altid samma sak som leder till den här typen av segregation och fientlighet. Det finns alltid några nämnare som är gemensamma. Dels okunskap, hade kunskap funnits hade det stannat av tidigare. Källkritik är en bra kunskap att ha förslagsvis så att man kan genomskåda Ahnenerbes dimridåer bl.a. Dels rädsla. Den som är rädd vänder sin ilska mot någon annan, mot någon som är annorlunda. Exemplet Jimmy Åkesson från lilla Sölvesborg där det knappt fanns några (ca 0.9% idag)  invandrare (se tidigare inlägg) och hans polare i BSS från liknande områden, dels SvP’s stjärnskott i Mora där det inte finns mer än 5.6% invandrare. Dessa personer pratar om massinvandring och islamifiering av svenskheten osv, man tycker att de borde veta vad dessa termer betyder genom en intensiv erfarenhet av invandrare ganska nära inpå livet. Bor de granne med en minaret eller vad har de för erfarenhet egentligen? Jag tycker att lilla Norrköping är ganska fritt från invandring trots att vi här har ca 15% invandrare och dessutom stora problem tidvis med att vi tar in fler än vi i kommunen klarar av att hantera. Jämför man dessa siffror är det ju ingenting med ex. Malmö med ca 29.8% (2009) vilket är nästan en tredjedel av befolkningsmängden inom kommunen. Hade Åkesson och Höglund kommit därifrån hade deras resonemang kanska kunnat bli lite mer begripligt. Jag kan ju själv jämföra känslan av att gå på Avenyn i Göteborg mot att gå mellan husen i Hammarkullen, skillnaden är enorm och en som bor i respektive stadsdel har garanterat olika syn på migrationsfrågan beroende på att man inte ser helheten (Göteborg har ungefär samma procent som Norrköping förvånande nog). (Statistisk info: migrationsinfo.se)

Men det här är en del av grunden bakom fientligheten, rädslan baseras inte på vad som finns här och nu utan vad som eventuellt hotar med att komma ”om ingen gör något”. Vad ska hända med min lilla idylliska tillvaro när invandrarna ”väller över gränserna” och börjar bygga moskéer i vartannat gathörn osv. Man är rädd och orolig och osäker och man har inte satt sig in i sakfrågan och tagit reda på fakta. Kanske är man också rädd att ta reda på fakta eftersom man inte vet vilka hemskheter man kan få veta som man säkert mått bättre av att inte veta. Vet ni hur många moskéer det finns i Sverige? 2010 fanns det 6 st.

Nasirmoskén i Högsbohöjd, Göteborg byggdes 1976.
Malmö Moské 1983. Islamic Center
Trollhättans moské i Lextorp 1985. Islamiska kulturföreningen i Trollhättan
Uppsala moské 1995. Islamiska föreningen i Uppsala
Stockholms (stora) moské 2000.
Bellevuemoskén, Gamlestaden i Göteborg 2006
2006 godkändes byggnadsplanerna för Umeå moské som aldrig blev byggd pga avsaknad av finansiärer.

Här har ni den livsfarliga islamifieringen av Sverige som bygger moskéer i varenda gathörn. Den har pågått i 38 år och har resulterat i 6 byggen och ett nedlagt på grund av att ingen ville betala för det och det var för åtta år sedan.. Jag vet inte vad ni läsare säger men jag känner inte hotet. Det här är Moranazisterna livrädda för liksom Sölvesborgsfascisterna. På grund av denna statistik som jag nu redovisat är dessa två partier rädda in i märgen för att Sverige invaderas, ja rentav massinvandras, av muslimer som ska täcka varje centimeter av moder Svea med moskéer! Förstår ni vidden av okunskapen i dessa läger? Det är ofattbart att dessa okunskapen finns i ett spetskompetensland, ett föregångsland inom utbildning som Sverige traditionellt har varit sedan Brantings dagar. Skamligt är vad det är.

Så vi har rädsla och okunskap.. vad finns mer? Tja, uttråkning? För lite att göra? Behov av uppmärksamhet? Jag vet inte, gissa själva. Ge dem kunskapen så kommer rädslan att försvinna och med rädslan hotet och sen självdör hela problemet. Ja visst finns det muslimer i Sverige, det förnekar ingen men det har funnits muslimer här sedan vikingarnas räder. Ändå byggdes inte den första moskén förrän mot slutet av 1970-talet. Vikingarna tjänstgjorde som legosoldater under muslimska herrar men de blev inte islamifierade för det. De tog med sig vanor och viss mat hem kanske men islamifieringen uteblev. Karl den Tolfte var i så fall värre, han tog ju med sig hela byggnader (kiosken är ursprungligen en Turkisk butik för blommor till gravar) och mat som idag är Svenska traditionella husmanskosträtter (köttbullar och kåldolmar är Turkiska traditionella rätter). Men ändå hyllar nynazismen och fascismen i Sverige Carolus XII Rex som hjältekung i kampen för Svenskheten? Ännu mer okunskap.. Prova att läsa en bok, förslagsvis en om historia! Ska de hylla någon kung så är det väl Gustaf III som faktiskt byggde slavskepp som han sålde till slavhandlare från sin slavkoloni i Karibien. men han var ju ”bög” så det går ju inte ihop med machoattityden.. Jobbig det där med fakta och så’nt.

Nej, för att avrunda det här så är det bara trams och fjanterier med hela gen-grejen och DNA-profilering av ursvenska medborgare och vita nordeuropéer och bla bla bla… Det är inte varken teoretiskt eller praktiskt genomförbart så lägg ner. Alla som uppvisar tendenser till dena kvantitativa okunskap borde tvångsinterneras i en mellanstadieskola och tvingas läsa om hela grundskolan. Det handlar inte om intelligens, det handlar inte om att vara dum eller smart. Det handlar om att vilja veta, att kunna stärka sina argument utan att ta till våld. Det handlar om den nyfikenhet som fått mänskligheten att överleva och utvecklas i 50.000 år som nu är på kraftigt utdöende vartefter okunskapen sprider ut sig i Europa. Det är synnerligen oroande och en skrämmande utveckling på mänsklighetens kanske sista kapitel innan katastrofen som kommer att utplåna oss ändå (inom 10,000-300,000 år typ).

Till sist en liten avslutande film som kan vara lärorik för alla som nu hatar mig i fascismens läger därute: Discovery Channel 1Discovery Channel 2 Lyssna på vetenskapen, inte pseudovetenskapen. Tycker du inte om vad den säger; ifrågasätt den med riktiga argument. Vill du ha riktiga argument: läs böcker.. Riktiga böcker, inte ideologiska böcker eller pseudovetenskapliga böcker utan riktiga böcker av riktiga forskare.

Nu skiter jag i det här.. God natt.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.