Angående kyrkovalet

Så var det dags att ta bladet från munnen ånyo. Som vanligt håller jag tyst om dagens politiska arena där det börjar likna nordamerikanska pajaskonster allt mer för varje dag. Debatten är som vanligt helt död och våra mediala trollkonstnärer anstränger sig till det yttersta för att hålla sig undan viktiga frågor i underhållningens heliga syfte. Kanske är det inte så konstigt eftersom det knappt finns några riktiga journalister längre..

Den heta frågan just nu är kyrkovalet där SD sätter in allt de har och förmår uppbringa för sin seger. Kyrkovalet? Är det en het fråga för SD? Ja, de kallar sig ju kristna men det gör å andra sidan de amerikanska republikanerna också liksom de i Charlotteville ”kristna” Ku Klux Klan. Vem som helst kan kalla sig kristen idag utan att bli ifrågasatt, om Jesus någonsin levt, och dött för den delen, skulle hans revolutionistiska ande snurra som en svarv i sin tomma grav. Nåväl, låt oss inte hamna i bibeltolkningar nu, slikt diskuterar jag på andra håll.

Själv har jag aldrig förstått varför kyrkovalet är så viktigt och ärligt talat förstår jag det fortfarande inte. Det kan så klart bero på att jag inte är medlem i kyrkan och inte särskilt kristen heller för den delen. Sedan år 2000 har svenska kyrkan stått på egna fötter sedan skilsmässan från staten då vi kallade den svenska statskyrkan där alla var obligatoriska medlemmar tills man fyllde 18 och fick på eget bevåg begära utträde. Man tvingades alltså aktivt ta beslut om medlemskap efter arton år levda vilket är helt absurt för mig, religion är inget man ska födas in i men det kanske är en annan diskussion.

Idag, 17 år efter separationen, är ca 66% av Sveriges medborgare medlemmar i kyrkan, ja svenska kyrkan alltså, före detta statskyrkan, inte medräknat det otal frikyrkor som finns överallt i landet som påstår sig framföra det sanna evangeliet. Räknar vi även frikyrkor får nog procenten höjas ett snäpp eller två för den genomsnittlige svensken anser sig fortfarande vara kristen trots att ytterst få (faktiskt inräknat kyrkans egen personal) vet särskilt mycket om kristendom generellt. Kyrkfolket kallar sig faktiskt inte ens präster längre utan föredrar titeln själasörjare och ser sig snarast som någon slags terapeuter blandat med socialarbetare. Bibelkunskapen är så vitt jag hört i stort sett borttagen från utbildningen och då kan man ju börja undra hur det är fatt med kyrkligheten kontra kristendomen egentligen men åter igen, en annan fråga. 66% är ganska mycket folk och gissningsvis är det en av anledningarna till att SD är så infernaliskt intresserade plötsligt, de vinner ju ingen annanstans så här, bland de fromma lammen, kanske de har en chans?

Vad är då dessa låtsasdemokraters intresse i kyrkan? De har hela tiden framhållit att de vill bevara den svenska kristenheten som de kallar det och vad det är kan vara svårt att förstå. Granskar man uttrycket handlar det om att föra tillbaka Sverige till feodalismen och man får väl anta att de själva i det läget skulle utgöra adeln för annars tvivlar jag på att de verkligen vill tillbaka dit. Å andra sidan är ju historia inte deras starka ämne.. De antyder ganska ofta att de längtar tillbaka till det tidiga 1900-talet där männen hade kostym och arbetade emedan kvinnans roll var i hemmet där de med tjusiga frisyrer och vackra kroppar både bekymmersfritt tog hand om de små blonda barnen och lagade den mest utsökta mat åt sin kära make, ni vet som det ser ut i gamla filmer där alla arbetande familjer hade hushållerska? Ärligt talat vet de nog inte ens själva vad det är de vill bevara.

Vi kan ta ett exempel för utforska vad de anser vara viktiga frågor i kyrkans värld. I Oskarshamn ligger problematiken i att SD inte känner igen sig i kyrkan längre. Okej? Vi får väl anta att SD i Oskarshamn är strikta kyrkobesökare och under lång tid har iakttagit den bistra förändringen eller?

Jag känner inte igen liturgin, jag var på dop nyligen och kände inte igen psalmerna och blev jätteledsen. Och det vill vi ju ändra på, säger Britt-Marie Sundqvist.

Citatet är hämtat från SVT. Britt-Marie var alltså på dop nyligen och förfasades över att hon inte kände igen psalmerna. Kan det bero på att hon inte varit i kyrkan sedan hon (gissningsvis) konfirmerades? Eller var hon på bröllop senast eller begravning? De tenderar ju att ha lite olika psalmer under olika ceremonier. Sedan är det ju bekant för de flesta, även en avståndstagare som mig, att det är de som beställt ritualen som också bestämmer psalmerna om inte präst.. förlåt, själasörjaren föreslår något. Alla dop har alltså inte samma psalmer och det finns inget i bibeln som säger vilka psalmer som ska användas när eftersom de flesta psalmer är skrivna under 1800-talet och senare. Ska vi vara helt ärliga finns det inget om barndop i bibeln heller. Va, gör det inte?, hör jag er utbrista i häpen förskräckelse. Nej, det gör det inte eftersom det är en hednisk tradition som kyrkan stulit som hette namngivning. Namngivningen har ingenting med dopet att göra och dopet var på den tiden det påstås ha begett sig inget för barn utan enkom för vuxna. Det var heller inget man gjorde en gång utan det skulle göras så ofta som möjligt men nu ska vi inte blanda in kristendom och bibelns ord i kyrkans ritualer för där lär vi inte hitta så många beröringspunkter.

Jag är ju som icke-troende inte i kyrkan så ofta, de senaste gångerna är lätträknade. Några begravningar och en konfirmation de senaste 20-25 åren. Innan dess har jag inte varit i en kyrka, utom som turist, sedan jag gick konfirmationen (nej, jag konfirmerades inte utan nekades nattvarden). Jag kan dock inte säga att jag inte känner igen kyrkan. De har samma kläder och samma ritualer, altaret står kvar liksom alla symboler runtom i lokalen. Det är fortfarande svinkallt i kyrkan och det ekar så att min tinnitus får spelet och prästerna stirrar fortfarande på mig som om de skådat en demon. Nog känner jag igen kyrkan alltid och även om vissa psalmer är nya för mig så härstammar de fortfarande oftast i 1800-talet när man kollar upp dem. Något jag sett är dock att antalet kvinnliga präs.. själasörjare ökat en del men det har ju inte med själva kyrkan att göra gissar jag.

Vad säger då mästertrollet själv om saken, nog måste väl Herr Åkesson vara en  kyrkbesökare av rang om nu kyrkovalet är så viktigt att de har ökat satsningen från förra valets ca 100.000 kr till ca 1 miljon i år?

Själv går han  [Åkesson] inte i kyrkan särskilt ofta. Det har han gemensamt med sina väljare som, enligt rapporten Svenska väljare från 2014, har en väldigt låg kyrksamhet.

– Det finns många skäl till att vanligt, hederligt, arbetande folk inte går i kyrkan. Man kanske går på en fotbollsmatch istället. Man har helt enkelt inte tid.

– Om kyrkan skulle satsa på att bli en sammanhållande kraft i stället, då tror jag att fler skulle känna att det var meningsfullt att gå i kyrkan.

kyrkanstidning.se

Eeh.. han går inte dit så ofta utan går hellre på en fotbollsmatch för att han inte har tid? Jaha.. Jo, man ser ju att engagemanget är enormt. Var i bibeln säger Jesus att det är viktigare att gå på fotboll, en relik från romartidens krigslekar, än att ta till sig evangeliet om tiden är knapp? Är det den svenska kristenheten? Vet ni vad som hände om man inte gick i kyrkan under feodaltiden? Ni vet då man jobbade 12 timmar per dag 6 dagar i veckan och den sjunde dagen gick man i kyrkan? Kolla upp det och berätta sedan för mig vad som hade hänt om man istället gick på en fotbollsmatch. Den tiden, mina vänner, vill vi inte ha tillbaka. Det var på den tiden kyrkan hade makt över staten.

Sverigedemokrater och ”vanligt hederligt arbetande folk” går alltså inte i kyrkan 1, för att de inte har tid och 2, för att kyrkan inte är tillräckligt sammanhållande. Ja du Jimmie, du vet inte mycket om något du. Folk går inte i kyrkan för att de inte är kristna. De kallar sig gärna kristna men super och slåss och begår brott och horar och gud vet vad ändå. Frågar man mannen på gatan om han är kristen så svarar han inte sällan något i stil med att ja, det är vi ju i Sverige. Där har du den svenska kristenheten, den riktiga.

Vad säger han mer för dumt och ogenomtänkt då vår käre Jimmie..

Det måste finnas två spår: tro och tradition. En kyrka som har plats för både dem som tror och för dem som vill förvalta vårt kulturarv. För mig är det viktigt att kyrkan inte säljer ut sitt kulturarv. Det är därför jag kommer att rösta i kyrkovalet.

De tjatar väldigt ofta om det här med kulturarv och kyrkan. Jag har försökt hitta något konkret som tyder på att kyrkan skulle vilja fördärva vårt kulturarv men jag hittar inget. Kyrkan ser sig som en internationell kraft och implementerar därför ibland utländska traditioner och detaljer. Jag ser inget som bryter mot deras traditioner däri. Den sanna kyrkliga traditionen är att stjäla och förgöra andra kulturer samt ta vad de vill ha ifrån dem för att göra om till sina egna traditioner, se namngivningen ovan t.ex. Giftermålet är en annan där den ring som många tror hör till kristen tradition har sitt ursprung i många olika kulturer, bland annat den nordiska. Begravningen är inte heller deras och det helvete de talar om fanns inte innan munkarna började tränga sig in i skandinaviskt territorium. Det som är ytterst svårt att hitta i den svenska kyrkan är ursprungliga kristna traditioner. Deras tradition är således att inte ha några egna traditioner och hela den här kyrkosoppan är otroligt rörig att hålla reda på eftersom kyrkan i alla tider har förändrats efter rådande omständigheter, något den gör än idag. Den kyrkliga traditionen att ständigt vara i levande förändring är alltså något SD vill hindra genom att bevara den kyrkliga traditionen.. ehm.. okej.

Som inbiten försvarare av kulturarvet kan jag inte påstå att jag någonsin har funnit det nödvändigt att dra in kyrkan över huvud taget. Vårt kulturarv ligger utanför kyrkans territorium eftersom kyrkan i hela sin svenska historia har styrts av Rom och ansett sig stå utanför Svensk statlig eller politisk makt och lag. Som vanligt vet inte Åkesson vad han yrar om utan hans syn på verkligheten är skruvad och vanställd enligt hans egna fantasier. Den enda gången man kan anse att kyrkan har förvaltat något slags svenskt kulturarv är väl när de murade in runstenar i kyrkväggarna då de var stora och bra som byggmaterial, eftersom de inte förstod vad som stod skrivet på dem trodde de att de var hedniska trots att de flesta av dem har stora kors inristade i sig men jag tror inte det är vad SD avser med sina uttalanden om kulturarvsbevarande.

Man kan ju också ställa sig frågande till vem kyrkan, om vi ponerar att de verkligen försöker sälja ut vårt kulturarv, skulle sälja ut det till? Nu blir det riktigt korkat:

Så länge som Svenska kyrkan är en maktinstitution för det vänsterliberala etablissemanget vill vi vara en motkraft. Jag tror att vi med vår socialkonservativa ståndpunkt kan utgöra den motkraften.

En maktinstitution för det vänsterliberala etablissemanget.. Ja du Jimmie, har du ens öppnat en bibel? Har du läst ett enda ord av vad Jesus (du vet han som kristendomen är uppkallad efter som för övrigt inte var svensk) ska ha sagt? Vet du vad kyrkan via det nya testamentet försöker förmedla? I Sverige har vi en Lutheransk protestantisk kyrka, vet du vad det innebär? Innan dess, du vet i feodalsverige som du vill återinföra, var vi katoliker (precis som Hitler som för övrigt också kallade sig socialkonservativ av en slump naturligtvis för ni förnekar ju alla likheter). Har du koll på skillnaderna? Vet du varför vi gick ifrån katolicismen till protestantismen? Svaret är naturligtvis ett rungande NEJ, det har du inte. Du vet helt enkelt inte vad kyrkan är, vad den gör eller varför vi fortfarande har den kvar eller ens hur den kom hit. Frågan är om du ens vet var den kommer ifrån. Den rätta sanningen är att SD ställer upp i kyrkvalet för att den kan vinna val där och därmed brösta upp sig i en synbar styrka i att ha vunnit ett val. Har kyrkan något att säga till om i svensk politik? Knappast. Är merparten av SDs väljare kristna? Knappast. Spelar kyrkovalet någon som helst roll på något sätt i er politik? Knappast. Är SD ett kristet parti med kristna värderingar? Skulle inte tro det.

SD ställer upp i kyrkvalet för att krossa det vänsterliberala etablissemanget och för att man ska sjunga psalmer man känner igen när man någon gång av en slump råkar passera. Bevara traditioner.. jo, tjena. Jimmie är inget annat än vår svenska version av Don Quijote och likt sin förebild slåss han mot väderkvarnar.

De som styr är bara intresserade av att modernisera. De gör aktivism av sin kristendomstolkning. Man vill till exempel gömma flyktingar, något vi anser ska vara förbjudet.

Vad skulle Jesus säga.. Kristna ska be och hålla käften eller? Du kanske inte visste att Jesus enligt bibeln är en av de största revolutionärer som någonsin existerat som högt och tydligt proklamerade folkrevolution? Nej visst nej, du har ju inte läst bibeln. Är du kristen Jimmie?

Ber du?

– Varje dag.

Till vem riktar du din bön?

– Den frågan är för personlig.

Återigen ett suckande: jaha? Om du är kristen Jimmie så vet du att det bara finns en att be till, ja eller någon av de andra formerna av densamme. Hur kan den frågan vara för personlig? Jag skulle vilja höra hur den dagliga bönen låter.

Personligen anser jag att politik och religion inte hör ihop på något sätt. Religion handlar om en trosövertygelse och politik handlar om ett medvetet ställningstagande. Som jag betraktar religion är det inget man väljer utan något man har. Politik däremot är föränderlig och man kan använda politik för att uppnå vissa specifika mål för att påverka samhället. Religion kan också påverka samhället men inte på samma medvetna plan. Så fort religioner börjar beblanda sig med politik så börjar det handla om makt snarare än tro. Varken kyrkan eller någon annan religion ska ha med politik att göra och inget politiskt parti har i religionens rum att göra. De är och förblir två helt skilda saker så hela den här kyrkovalsgrejen är fullkomligt främmande för mig som dels religiös och dels politiskt aktiv.

Kommer jag att rösta i kyrkovalet då? Nej, jag är inte medlem i kyrkan sedan jag gick ur vid sjutton års ålder. Många blir medlemmar bara för att rösta men så lågt tänker jag inte sjunka. Det finns ingen anledning till att bli medlem i ett religiöst samfund för att göra ett politiskt ställningstagande, det är emot mina politiska värderingar liksom mina religiösa. Låter jag avskum som SD styra mina handlingar angående de två saker som betyder mest för mig så har de vunnit och det tillåter jag inte.

Det här inlägget gav väl kanske inte så mycket men någon kanske får ut något av det.

 

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.