Angående Israel.. Inget för känsliga läsare

israel-flag_w520Ingen kan väl ha missat den pågående konflikten i Israel, det är knappast första gången det krigas från Israels håll och knappast sista heller. Det spekuleras från alla möjliga håll vad som ligger bakom konflikten, hur den kan stoppas osv. men sanningen är att den inte kan stoppas, precis som den inte kunde stoppas förra gången eller nästa gång. Varken FN, EU, NATO eller någon annan utomstående makt (i synnerhet inte från västvärlden) kan stoppa den här eller kommande konflikter. Man kan mana till förhandlingar och fredssamtal hur mycket man vill, man kan hota med sanktioner och blockader hur mycket man vill.. Israel lyssnar inte. De vill inte lyssna och de behöver inte lyssna. I det här inlägget kommer jag att lägga fram min teori om vad som ligger bakom konflikten och hoppas att min teori ska gå fram till de som vill lyssna, till de som vågar tänka utanför ramarna och till de som inte lägger sina unkna fördomar över allt som inte stämmer med deras mediakontrollerade åsikter för vi är mediakontrollerade och media är inte fri för dig som inte visste det.

Jag är inte antisemit, jag är inte islamofob, jag är inte rasist, jag är inte nazist eller något liknande. Jag är heller varken jude, kristen eller muslim. Jag tar inte ställning i religioner jag inte tillhör men jag följer min egen religions övertygelse och påbud att ta reda på fakta. Något som bibeln och därmed Torah, koranen, Talmud osv förbjuder är kunskap. Ni som minns era religionskunskaper eller kanske till och med läst något stycke ur bibeln minns att Adam och Eva förkastades ur Edens lustgård då de åt av kunskapens träds frukt. Det var förbjudet (1 mos 2:15-17) och straffades med evig förvisning ur det allra heligaste i alla Abrahamitiska skrifters tro. Min religion är raka motsatsen (nej, inte satanism. Satanism är en del av kristendomen.. häng med lite.) där livet går till stor del ut på att forska fram kunskaper, att lära sig om allt för att förstå och få användning av sina kunskaper. Nu ska jag inte prata om min religion, det kanske kommer i ett annat inlägg men sannolikt inte eftersom jag inte tror på att sprida evangelier eller att missionera sin tro. Jag vill bara klargöra att jag inte tar ställning i den här konflikten med det här inlägget men jag vill belysa en del fakta som media omkring oss inte vill belysa.

Några kommer att missförstå hela inlägget, några kommer att stämpla mig som något jag inte är. Det jag kommer skriva är förbjudet att skriva idag men jag tror att sanningen måste fram, åtminstone så nära sanningen man kan komma för det här är inget lätt ämne. Läs och tolka själva, låt inte mig tala om för er vad som är sant utan forska vidare på det jag skriver och välj själv vad som är sant och falskt. Jag vill bara belysa, that’s it.

 

Låt oss för ett ögonblick ponera att den här konflikten hade pågått i Irak eller något annat muslimskt land. I media hade vi kunnat läsa om Jihad och terrordåd och annat hemskt och negativt om Islam. Det har blivit okej att kritisera Islam som enligt de flesta media står för all världens elände med sina heliga soldater i Allahs namn. Det hade inte berört oss nämnvärt för vi har i väst vant oss vid muslimska terrordåd. Vi ser muslimska terrorister överallt, vi vet hur de ser ut med sina turbaner och patronbälten och klädnader (vet inte vad de heter) och framförallt deras stora skägg. Alla kan identifiera en muslimsk terrorist och det har blivit okej att tycka illa om dem för att det matas oss i media hur hemska de är med sin hemska religion som bara manar till våld och krig. Alla har åsikter om Islam trots att ytterst få har läst en enda rad i koranen, sanningen är att det är väldigt svårt att hitta ett exemplar av koranen på ett av oss begripligt språk. Koranen har blivit den nya tidens ”terroristens kokbok” för er som minns den. Alla ”vet” så mycket om Islam trots att de flesta inte har pratat med någon muslim och inte har en susning om vad Islam är, hur många versioner av Islam som finns osv. Hade muslimer stått för den kalabalik som nu pågår i Israel så hade amerikanska bombplan varit stationerade utanför Gaza redan idag för att införa ”demokrati” hos de smutsiga hedningarna. Men planen saknas, USA ger sig inte in i striden och vi ser inga skäggiga män i bergshålor som spelar in terrormeddelanden på gamla VHS-band. USA är helt enkelt inte hotat (trots att det finns olja i Israel). Det är inte vansinniga självmordsbombare i turban som krigar. Hade muslimer stått för eländet nu så hade kapitel efter kapitel av koranen dragits upp där vi får lära oss hur koranen krigshetsar mot väst, alla muslimer vill döda alla ickemuslimer och allt står att läsa i koranen hade vi fått veta. Usch vilken hemsk religion! Den är det okej att hata.

Men nu är det inte muslimer som krigar, det är Israeliter som bombar ett inspärrat folk i en liten avspärrad del av Israel som heter Gaza. Israeliter terroriserar Palestinier och de är ju inte muslimer. Det är judar som bor i Israel. Men vänta nu.. judarna har ju också en bok? Vad var det den hette nu igen… just det, Bibeln. Eller egentligen är det ju inte bibeln men första delen av bibeln, gamla testamentet (ni vet den med moseböckerna) är en del av den judiska Tanach (den judiska ”bibeln”) vari Torah ingår (Torah är vad vi kallar moseböckerna eller Pentateuken). Tanach är den skrift som ligger till grund för judisk, messiansk och hebreisk tro. Nu blir det rörigt och jag ska försöka reda ut begreppen innan vi fortsätter. Judisk religion (eller egentligen Abrahamitisk religion) är inget man lär sig i en handvändning.

Först kan vi börja med bibeln som vi känner den. Alla vet vad bibeln är. Bibeln består av två delar: nya och gamla testamentet. Det gamla testamentet beskriver upprinnelsen till det nya, den tro som rådde när Jesus föddes (Jesus var ju inte kristen utan jude som bekant). För att förstå varför Jesus gjorde allt han gjorde måste man få en prequel, en ”detta har hänt” del för att förstå vad som kommer sen. Därför beslutade man i Nicaea att innefatta gamla testamentet (Torah) i bibeln för att förklara varför kristendomen kom till. I abrahamitisk tro (Abraham är urfadern för judisk och messiansk tro där judendom, kristendom och Islam ingår) baseras allt på olika profetior och Guds ord. Jesus kallas av de kristna Messias (Meshiah) och han är född för att uppfylla en profetia i Torah. Hela den judiska tron går ut på att messias ska komma och befria det judiska folket.

På den här tiden var det minst sagt kaos i de judiska länderna inklusive Egypten. De var hårt ansatta av romare och olika kungar och faraoner. Debatterna om befrielsen var minst sagt hetska och det rådde en allvarlig revolutionsstämning i alla judiska delar av världen. Messias var förutspådd att komma och med messias ankomst skulle stridigheterna upphöra och evig fred skulle råda på jorden i och med att judarna skulle få tillbaka sitt rättmätiga land Israel. Många som forskar i Jesus liv och leverne har noterat att ingenting verkar stämma. Messias skulle födas på en plats av en mamma från en plats vid en specifik tidpunkt som är förutspådd i den judiska Tanach. Jesus dyker upp och uppfyller profetian men judarna anar ugglor i mossen. En del tar tacksamt emot denna messias som den rätte bara för att få slut på det elände de levde i och de accepterar Jesus som messias och anser profetian uppfylld. En del andra menar att Jesus inte alls är messias utan vill döda honom som förrädare. Dagens forskare menar att Jesus tillkomst inte stämmer med de bibliska berättelserna utan allt verkar vara fabricerat avsiktligen.

Vi vet ju hur det gick, Jesus avrättas på judarnas befallning till Pilatus (jag kan skriva löpmeter om det här men jag förskonar er idag). En del säger att detta var själva profetian och att messias död var uppfyllelsen. Andra menar att Jesus var en falsk messias som skriften varnar för och att den rätta messias ska komma efter att den falska profeten avslöjats. Stor oenighet således. Den här oenigheten har inte upphört än och det här hände för två tusen år sedan. Man väntar fortfarande på den rätta messias och tolkar profetior som aldrig förr. De som väntar är Israeliter till större delen.

Vad är då Israel och vad är det som är så viktigt med just denna stad som alla slåss om? Det finns ingen heligare plats i hela den Abrahamitiska världen. Israel är vad judarna kallar Nordriket, en tvådelad plats bestående av två stammar. Israel kallas i bibeln ibland ”Efraims borg”. Efraim är en av två stammar: Efraim och Menasses som är döpta efter Josefs två söner (1 mos 46:20) som tillsammans bildar Israels rike (Efraim i syd och Menasses i norr). Israel är alltså mycket mer än en stad, Israel är Guds utvalda folk och deras utvalda rike. I Torah ska Israels folk få tillbaka sitt rike som de kastats ur för sitt smutsiga och syndfulla levernes skull. De misshagade Gud och missbrukade hans namn (om detta kan du läs i Hesekiel kap 36 om du har en bibel i närheten) så att Gud splittrade folket och kastade ut dem ur Israel. Men de har lovats sitt rike tillbaka (Hesekiel 36:24) och inför detta ska Gud ge tecken på himmelen. Nu börjar det bli intressant.

Vi läser i Josua (jos 10:12-14) om tecken på himmelen:
Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel: ”Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!”

Då stod solen stilla, och månen blev stående, till dess folket hade tagit hämnd på sina fiender.

Detta finnes ju upptecknat i ”Den redliges bok”. Solen blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag och hastade icke att gå ned. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, i det att HERREN då lydde en mans ord; ty HERREN stridde för Israel.”

Men vad är det för tecken man pratar om egentligen? Att solen står stilla och månen står i Ajalons dal? Vad betyder det? Solen står ju alltid högt i öknen. Vi läser vidare.

Först läser vi i Genesis om Herrens tecken (1 mos 1:14)
Och Gud sade: ”Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år” ”
Det hebreiska ordet för tecken är OTH som egentligen betyder ”signal”. Man ska alltså inte leta efter tecken på himlen utan Gud skickar en signal när något ska hända. Vad är det för signal?

Sen läser vi om mer specifika tecken i Joel 2:30-31:
”Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.”

Okej, nu börjar vi komma någon vart. Nu har vi specifika tecken som ska synas och dessa tecken förebådar Herrens dag, dvs. Messias återkomst. När solen blir svart och månen röd som blod då stundar Herrens dag och Messias kommer hit med domens dag.

Nu tittar vi på lite historia. De här tecknen eller signalerna är oerhört viktiga för alla judar och för en del kristna. De är inte bara tecken utan signaler från Gud och det är inga signaler man kan missa. Månen blir ju faktiskt röd som blod ibland, låt oss se vad som hänt historiskt när månen blivit röd som blod…

1492 slaktar spanska inkvisitionen mängder av judar, en stor händelse minst sagt.
1493 uppträder en blodmåne 2/4 första dagen i Pesach (påsk) och 25/9 första dagen i Sukkot (den judiska lövhyddohögtiden).
1494 Blodmåne 22/3 första dagen i pesach och 15/9 första dagen i Sukkot

1948 blir Israel självständigt (14/5), profetian (Hes 36:24) uppfylls följt av fyra blodmånar. 1949 13/4 första dagen i pesach och 7/10 första dagen i Sukkot samt 1950 2/4 första dagen i pesach och 26/9 första dagen i Sukkot.

1967 blodmåne 24/4 första dagen i pesach. Det judiska sexdagarskriget inleds mellan denna och nästa blodmåne 18/10 första dagen i Sukkot följt av blodmåne 1968 13/4 första dagen i pesach och 6/10 första dagen i Sukkot.

Börjar ni ana ett tema? Fyra blodmånar, en så kallad tetrad, följs eller inleder stora händelser i staten Israel. Alltid samma dagar: första dagen i pesach och första dagen i sukkot, två av de viktigaste högtiderna i judendomen. Men något saknas, solen skulle ju bli svart också och det har hittills inte hänt.. förrän nu.

2014 Blodmåne 15/4 första dagen i pesach, 8/10 första dagen i sukkot

2015 inleds av en total solförmörkelse! följt av en blodmåne 4/4 första dagen i pesach och en till 28/9 första dagen i sukkot.

Två blodmånar + total solförmörkelse + två blodmånar till. Börjar ni fatta galoppen?

Det här är judarnas (Israels) förebud om den slutgiltiga profetian när Herrens dag kommer, ”den fruktansvärda”, när harmageddon inleds och de rena sorteras från de orena. Det är den här tiden som judar världen över har väntat på sedan Mose kom ned från Sinai med stentavlorna, sedan Abrahams tid, sedan det judiska folket bildades. Det här är profetiornas profetia, the mother of all profecies!

Ska någon försöka få judarna att bortse från detta? Ska NATO, FN, EU eller någon annan försöka få det judiska folket, Israels utvalda folk, de enda rena under Gud och av Gud utvalda att bortse från att domedagen är förestående när Herrens dag kommer med förödelse för alla orena? Messias ankomst till jorden? Snälla… Det finns inte en chans.

Kriget som nu pågår är bara början om jag får spekulera fritt, Israel kommer att kriga till siste man. Alla ska dö. Det har Gud bestämt, det står i alla heliga skrifter. Det här är ett heligt krig utan motstycke. Trots detta hör man inget om bibeln eller torah eller tanach eller heliga krig eller annat hemskt. Varför? Jo, sedan 1945 har vi fått inpräntat i oss att det är synd om judarna, de vill bara ha sin frihet. Visst var förintelsen fruktansvärd och alla gånger judarna förföljts har det varit fruktansvärt men judarna har startat de flesta konflikter själva (utom förintelsen då kanske). Det är inte mer synd om judar än om något annat förföljt folk som fått utstå massmord och förintelser för det är inte bara judar som fått utstå förintelser även om media gärna vill få oss att tro det.

Det här handlar inte om antisemitism, det handlar inte om nazism eller rasism eller något annat. Det handlar om att se saker för vad de verkligen är. Oavsett vad som hänt det judiska folket historiskt så är de inte oskyldiga i det här och deras handlingar är religiösa i ett religiöst krig som förutspåtts för tusentals år sedan i en religion som efterlevs lika strikt idag som när Jesus korsfästes (om han nu gjorde det eller om det var en skenavrättning som en del i uppfyllelsen av profetian som vissa forskare menar). Det här är Israels tid och Gud är med dem. Alla tecken som Gud sa skulle komma är här nu, idag. Vem ska hindra det? Carl Bildt? Obama? Putin?

Hur många gånger har olika folk försökt fördriva judarna och misslyckats? Ingen har lyckats och ingen kommer att lyckas så länge profetiorna går i uppfyllelse. Det är inte Saida vi pratar om här, vi pratar om tusenåriga profetior som nu sker i vår samtid. Ett folk som tror att Gud är på väg ner till jorden går inte att stoppa med fredssamtal. Men det här får man inte prata om. Man får inte säga något negativt om sion, Israel eller judar. Det är förbjudet och vi har lärt oss hur förbjudet det är i över 60 år. Därför tar inte media upp det, därför hör vi inget om biblar eller tanach och heliga krig. Judendomen är ju fredlig, det vet ju alla. Det kanske den är men inte när deras gud säger ”Let’s hunt some infidels”. Då blir det krig med buller och brak oavsett vad vi i väst har lärt oss om judendomens fredlighet.

Läs i era biblar, Psaltaren vers 83 (bön mot förenade fiender). Det är vad de förväntar sig och vad de har bett om i tusentals år. Det är denna bön de nu tror ska bli besvarad. De har de heliga profetiska tecknen på sin sida. Vem ska få dem att ignorera det? Lycka till..

Det här ska väl också ses i kölvattnet av andra händelser som till exempel detta:

Har ni hört talas om Rabbi Yitzhak Kaduri? Inte? Nå, det är väl inte så konstigt men för judarna och i Israel är han ett stort namn för att inte säga ett av de största. Rabbi Kaduri förutspådde en del saker som verkar ha slagit in. Ett litet urval:

2001: Kaduri säger “På Hashanah Rabba, ska det riktiga kriget mellan Gog och Magog inledas och fortsätta under 7 år.”

På Hashanah Rabbas afton, den sjunde dagen av sukkot började USA bomba al Quaidas träningsläger och militära anläggningar i Afghanistan. Kriget mellan Gog och Magog hade officiellt inletts.

2004: Kaduri säger “great tragedies in the world are foreseen”

En knapp månad senare inträffade tsunamin som skakade världen med över 150.000 döda.

2005 Kaduri säger “Judiska folk, återvänd till Israel på grund av de hemska naturkatastrofer som kommer att drabba världen”. 2013-2014 mer än tredubblas antalet judar som strömmar till Israel. Senast på grund av läget i Ukraina.

Kaduris sista förutsägelse var att Messias skulle avslöjas när Ariel Sharon dog. Kaduri menade redan tidigare flera gånger att messias hade återvänt till Israel och att han var en person som nu bor i Israel. Kaduris sista bud på hans dödsbädd var att han visste messias namn och att den lapp han skrev med hans namn skulle öppnas ett år efter hans död. När Ariel Sharon dog inträffade en plötslig jordbävning i norra Israel med ca 3.5 på Richterskalan som ingen kan förklara. Ett år efter Kaduris död lästes namnet upp med namnet ”Yehoshua” (Jesus). Kaduri dog 2006. Visste han om blodmånarna och solförmörkelsen? Vissa säger att Kaduri var en flitig student av numerologi och den judiska mystiken khabbalah och dörfär kunde räkna ut dessa företeelser på himlen.

Oavsett vilket så var Yitzhak Kaduri en av den judiska världens mest pålitliga och betrodda Rabbi. Han förutspådde messias återkomst inom en snar framtid och nu följs två blodmånar av en total solförmörkelse följt av två blodmånar, allt på viktiga judiska högtider. Allt enligt de heliga skrifterna.

Vill någon försöka stoppa det här genom att få judar och kristna att tro att det bara är sammanträffanden? Varsågod och försök…

Det här är ingen liten konflikt som har med mördade palestinska ungdomar att göra, det har inte med Gaza att göra. Det är ett heligt krig utlovat av profeter och Gud. När får vi läsa om det i tidningen eller höra om det i rapport, CNN, BBC..?

Ja, som vanligt kanske det blev lite rörigt men det är ett stort ämne att få grepp om. Tro inte bara på mig, jag tolkar bara den information jag har forskat reda på. Läs själva, läs på om judisk tro och judiska heliga skrifter. Läs lite om judiska rabbis och profetior. Kolla upp faktan och tolka själva. Framför allt bör ni forska i varför denna vinkel inte tas upp. Allt vi hör om är detaljer utan kontext. Varför börjar Israel plötsligt bomba Gaza på grund av några ungdomars död? Har det hänt förr och i så fall när och varför? Varför ska vi ta ställning FÖR Israel? Varför får vi inte ifrågasätta Israel utan att stämplas som antisemiter? Det finns anledningar… men det pratar vi inte om ty det är förbjudet. Varför är det förbjudet?

Förresten, många verkar tro att judendom, kristendom och Islam är tre olika religioner. Judendomen förutspår messias som ska medföra den nya tiden. Jesus Kristus är denna messias som inleder kristendomen som guds son. I Islam är Jesus bara en av alla profeter och inte guds son, Islam förnekar treenigheten då bara en gud finns: Allah och Muhammed är hans profet. Samma religion i olika stadier alltså, samma grund, samma bud, samma profetior och samma gud. Bara lite info så här i förbigående. Tror ni att muslimerna har missat tecknen på himlen? Hmm.. vad kan det betyda? Vilka slåss om den heliga staden? Vilka anser sig vara ”rättrogna”? Det stundar mörka tider om jag får rätt..

En liten räddning finns dock. Det står klart och tydligt i bibeln och torah att det ska komma en falsk messias innan den sanna och att den sanna messias kommer i en tid då vi minst anar det, dvs när som helst. Detta ska föregås av många småkrig och en plötslig fred. Folk ska börja glömma skriftens ord och leva i synd etc. Jordens resurser ska sina och människan ska förstöra naturen, vattnet bli odrickbart och luften svår att andas.. Tror ni att någon Abrahamit har missat det? Se er omkring.. Det här är större än att jag kan få in det i ett blogginlägg men läs lite själva så kommer ni att se en hel del. Religiösa krig är den värsta sorten oavsett religion.

28/7 – Ett litet tillägg angående Joel 2:30-31.
I den judiska bibeln (Orthodox Jewish Bible) står:

Yoel 2:30-31:
”30 (3:3) And I will show mofetim in the heavens and in the earth, dahm, and eish, and pillars of smoke.
31 (3:4) The shemesh shall be turned into choshech, and the yarei’ach into dahm, before the great and terrible Yom Hashem come.”

Lite mer info om Yom Hashem: ”This biblical concept of Yom HaShem (a day when HaShem reveals Himself via King Messiah), causing the wicked to be punished while the righteous are saved, this day is also known throughout the Hebrew Bible as HaShem’s Day of Judgement (Yom HaDin). ”The day of HaShem” is a general phrase of judgment that can describe the final eschatological judgment of the world, but more often describes any forthcoming day of judgment.”

 

Det här inlägget postades i Privat. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.