Ang. nazism och etymologi

Hett kontroversiellt ämne, jag vet och jag brukar inte ge mig in i dessa heta ämnen för att det är oerhört känsligt och man drar lätt på sig oönskade stämplar men.. det finns alltid ett ”men”.. jag kan inte undgå att irritera mig på missbruk av ord. Just detta är vad det här inlägget handlar om; missbruk av ord. Idag är det så fantastiskt vanligt att använda ord fel och det gör i längden att de tappar sin betydelse, får en helt ny innebörd osv. och jag tycker inte om det. Personligen är jag ganska noga med att använda rätt ord eftersom jag vill få fram precis det jag säger och inte något liknande. Jag tycker att ord är viktiga och man bör inte använda fel ord om man kan undvika det.

Vi kan hoppa över atlanten och ta ett av mina favoritexempel, faktiskt taget från en av mina favoritkomiker Eddie Izzard. Han talar om hur passiviserat språket har blivit och jämför bland annat det engelska originalet med den förslappade amerikanska kopian. Han menar att vi måste ta hand om våra ord för den dag de behövs så kanske vi inte har något kvar att använda. Exemplet han använder är ”awesome”. En ungefärlig beskrivning av ordet kan vara att beskriva upptäckten av stjärnkikaren och den känsla som infann sig när människan för första gången kunde titta på månens yta eller när vi kunde titta på den första galaxen, det är obeskrivligt och fyller hela ens väsen med en obeskrivlig känsla av upprymdhet och ödmjukhet. Att då använda ”awesome” om exempelvis en korv (how is the hotdog? It’s awesome) är att misshandla ordet. Tänk den dag då den första rymdgubben landar och presenterar sig och man ska beskriva känslan och säger ”it was awesome”. Vad då, som en korv? Nej jag uppfylldes av en obeskrivlig känsla av upprymdhet och ödmjukhet.. awesome. Som två korvar? etc.. ni fattar. Vi behöver våra ord, de är det viktigaste vi har. (Ja, jag vet att språket förändras och jag har inga problem med det men jag gillar inte att innebörden ändras i stora ord då de blir betydelselösa)

Idag är rasism och liknande på löpsedlarna ganska ofta och man pratar om nazister då och då. Vad man menar är rasistiska personer som utför hatbrott eller extrema våldsdåd riktade mot specifika grupper i samhället som invandrare eller homosexuella m.fl. Dessa personer är dock så långt ifrån nazismen man kan komma, nazism är en helt egen kategori och inte direkt synonymt med rasism och våldsdåd. Låt mig uttrycka saken så här: om dagens så kallade nynazister skulle råka halka ned i ett maskhål och hamna i 30-talets Tyskland så skulle de förmodligen transporteras till närmaste arbetsläger för sanering och sedermera avrättning som samhällskroppens ohyra. Så långt ifrån nazismen står de att hela det gamla NSDAP skulle skämmas ögonen ur sig för att ens tillnärmelsevis associeras med dem. Bara för att peka på några uppenbara saker slår jag upp NSDAPs partiprogram på 25 punkter och förklarar min tanke.

1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Deutschland.
[Vi kräver Tysklands enande i ett stortyskland grundat i nationell självbestämmanderätt.]

Utan att gå in i bakgrunden av denna punkt rent historiskt så kan vi väl gemensamt konstatera att dagens nynazister inte kämpar för Tysklands enande i ett stortyskland, jag tvivlar på att särskilt många av dem varken kan Tyska eller vet särskilt mycket om Tyskland och i åtminstone nyhetsrapporteringen framgår inga liknande krav eller önskemål. Det kanske är annorlunda hos Tyska nynazister men jag riktar mig här enkom till de Svenske.

2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den andere Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und St Germain.
[Vi kräver jämlika rättigheter i handeln med andra nationer och ett tillbakadragande av Versailles- och Saint Germainfördragen.]

Även här tvivlar jag på att dagens nynazister är särskilt aktiva i sin ”kamp”.

3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.
[Vi kräver land och territorium (kolonier) för att föda och skapa bosättningar åt vårt folk]

Hmm.. Sverige har land som står obebyggt till skillnad från Tyskland under 20/30-talet. Några kolonier har vi inte behov av så detta krav känns inte helt aktuellt i Sverige idag. Även om det byggs väldigt lite i dagens Sverige så är vi fria att bygga hur mycket vi vill bara politiken släpper till vilket högerregeringar sällan gör. Socialdemokrater och vänsterpartier däremot är för byggande av fler bostäder då det löser både jobb- och bostadsfrågan i en smäll men nazister (både de gamla och de nya) hatar socialdemokrater så den här frågan är lite splittrad kan man säga.

4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
[Endast nationens medlemmar får bli statsmedborgare. Endast etniska Tyskar får bli medlemmar av staten oavsett härkomst eller arv. Inga judar får bli medlemmar av nationen]

Här börjar vi närma oss men inte riktigt. För en Svensk att kräva denna fråga krävs en otrolig inkompetens i det att det vore ytterst fånigt att en Svensk kräver att bara etniska Tyskar får bli medlemmar och medborgare av den Tyska staten. Att inga judar tillåts medborgarskap i den Tyska nationen har väl ingen relevans i Sverige för Svenska medborgare? Men låt då säga att man har omtolkat denna punkt och bytt ut Tyskar mot Svenskar så blir det nästan begripligt. Förutsättningen är då att man har koll på hur en nation bildas. Här finns en enorm skillnad mellan Tyskland och Sverige då Tyskland har bestått av ett och samma folk i tusentals år. Germanien invaderades aldrig av Rom och folket i Germanien kan anses, i rasbiologiska termer, ganska rent om man ser till genetiken och arvsmassan. Naturligtvis finns det blandningar av folk även historiskt då skandinaver, kelter och germaner (samt till viss del hunner om än lite osäkert) blandade sig ganska friskt men med dåtidens ögon var kelter och germaner nästan samma sak, åtminstone för Rom. Sverige däremot är byggt och konstruerat av en hel drös olika folk. Bara under Hansan vällde det in Tyskar, valloner, Fransoser m.fl. i Sverige eftersom de hämtades in som arbetskraft och rika utländska grevar och baroner köpte upp stora delar av Sverige av olika skäl. Man kan inte tala om en etnisk Svenskhet utan att blanda in diverse kulturer som hämtats in antingen av tvång eller av fri vilja. Sverige har alltid varit väldigt öppet för intaget av andra folkslag vilket Tyskland aldrig har varit. Att kämpa för den här saken blir alltså ganska löjligt. Att judar inte skulle få bli Svenska medborgare.. ja, ska vi rensa i det ledet får vi ta bort en stor del av landets utveckling och historia till att börja med, sen får blodsforskarna/rasforskarna stora problem att reda ut vem som är vem eftersom judendom ärvs på mödernet och räknas i olika renheter oavsett hur uppblandat det är. Men den här punkten är väl en av de punkter som kan räknas.

5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter Fremdengesetzgebung stehen.
[Ickemedborgare får bara bo i Tyskland som gäster och ska leva under lagen för utlänningar]

Ja, man får alltså bo i det heliga landet även som ickemedborgare men ska då lyda under speciella lagar, dvs man har inte samma rättigheter och troligtvis fler skyldigheter. Det finns alltså inget förbud för invandring utan endast för medborgarskap. Då kan vi ju säga som så att bara medborgare i ett land betalar skatt till staten och alla invandrare eller ”gäster” som sägs leva på bidrag (skattefinansierade) blir automatiskt utsugare av staten. Detta var syftet med den här punkten från början och den tvingade profetian om de utsugande inkräktarna att besannas med en lag. Den här typen av lagstiftning är inte tillåten enligt västerländsk juridisk tradition som säger att en lag inte får emotsägas av en annan. Ingen bra sak att kämpa för således då den här typen av lagstiftning leder till kaos i juridiken på alla plan och slutligen total anarki eftersom inga laga fungerar. Anarki är ju inget som en nynazist kämpar för så vitt jag vet utan snarare strikt diktatorisk ordning.

Vi hoppar lite nu för jag orkar inte gå igenom alla 25 punkterna.

8. Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle Nicht-Deutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden.
[All icke-Tysk immigration måste förhindras. Vi kräver att alla icke-tyskar som kom in i Tyskland efter 2/8 1914 lämnar riket]

Oj, nu blir det jobbigt. Alla icketyskar (eller ickesvenskar i vårt fall) innebär även alla ättlingar till icketyskar(svenskar). Man frågar sig hur tomt det blir i leden om detta genomförs? Jag vet personligen ett flertal så kallade nynazister som stoltserar med sitt Tyska ursprung (någon förälder eller far/morförälder) och dessa kan framledes stoltsera  med att vara Svenska utvandrare istället om detta blir verklighet. Har de tänkt på det? Om de nu skulle räkna sig själva som medborgare även med en invandrad förfader/moder efter detta datum så måste ju även alla invandrare i andra eller tredje generationen gå under samma regel. Kan de i så fall också tänka sig att sparka ut sina föräldrar eller sina polare ur landet på grund av sin Tyska, Norska, Danska, Finska etc. härkomst? Är detta verkligen något som dagens nynazister kämpar för?

9. Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.
[Alla medborgare ska ha jämlika rättigheter och plikter]

Alla.. även de invandrare som kom hit före 1914 inklusive ättlingar oavsett härkomst. Dessa personer får alltså inte kränkas på något sätt oavsett hudfärg, sexuell läggning, politiskt ställningstagande osv.. Det skulle nog fungera eller vad tror ni?

18. Wir fordern den Rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse.
[Vi kräver hämningslös förföljelse av dem vars aktiviteter skadar samhället så som kriminella, profitörer etc.. måste straffas med döden oavsett ras eller arvsanlag]

Hehe.. ja.. okej? Ska vi ta en snabb titt i de flesta nynazisters straffregister? Hand upp alla nynazister som aldrig gjort inbrott, aldrig varit i slagsmål på fyllan, aldrig förstört allmän egendom, aldrig motsatt sig polisiära insatser, aldrig stört allmän ordning eller brutit mot någon lag som snatteri eller liknande. Inga händer? Jo, Kalle, du får stanna resten ska avrättas omedelbart. Har ni tänkt igenom den här punkten? Kämpar nynazisterna verkligen för det här aktivt? Tillåt mig ett visst tvivel.

Ja, så här kan vi fortsätta och resultatet blir att de som idag kallas nazister inte är nazister alls. Det är inte samma sak och ordet nazist bör inte användas. Nazist betyder inte heilande Hitlersympatisör eller skinnskalle eller rasist generellt. Nazist är något i en helt egen klass och har inget med dagens nynazism att göra. Kalla saker och ting för vad de är och håll reda på vokabulären, det är viktigt. Det finns säkert nazister än idag men de är inte ute på gatan och knivhugger folk, tro mig. De slåss inte med järnrör och de klär sig inte som rymlingar ur något obskyrt jägarregemente. Inom NSDAP var reglerna strikta på att hålla en prydlig fasad med en väl underhållen korrekt frisyr och redlig fläckfri klädsel. Vem tror att Hitler eller någon annan inom NSDAP skulle tillåta Dr Martenskängor som är en brittisk uppfinning avsedd för kvinnor med fotbesvär? Amerikanska flygvapenjackor? Långa kedjor till citycamoubyxorna och rakade skallar? På den tiden då NSDAP regerade betydde en rakad skalle att man hade löss eller att man var redo för ugnen som rasmässigt ohygienisk. Hade man inte kostym eller lederhosen var man inte en värdig Tysk helt enkelt, att till vardags klä sig i militära persedlar var otänkbart.

Det finns inte ett rätt i dagens nynazism jämfört med den gamla nazismen så sluta kalla dem nazister! Det är kränkande för alla nazismens offer och för alla nazisternas ättlingar. Det finns inga ideologiska övertygelser idag som kan motsvara dåtidens nazism. Förutsättningarna för den rörelsens uppkomst finns inte idag, i synnerhet inte i präktiga lilla Sverige. Vi har inte de problemen eller den situationen de hade, vi kan nog inte ens förstå det idag. Vad vi har idag är inte heller främlingsfientlighet, vad är det för tramsord? Vad vi har är rasism och löst grundade hatideologier. Kalla det för det istället då det är vad det är. Jag har säkert sagt det förut men det skadar inte att läsa en bok då och då och ta reda på vad saker handlar om innan man öppnar truten och spyr ut sin okunskap konvulsoriskt. Det finns sätt att bekämpa rasism och hat men att skrika ut sin dumhet och sitt förakt för historien är inte ett av dem, att kräkas ut sitt oförstånd mot allt bättre vetande är inte ett av dem, att kalla något för något annat är inte heller ett av dem.

Sedan 80-talet har vi proppats fulla av budskapet att ”vi får aldrig glömma” nazismen men vi verkar redan ha glömt det mesta om vi kallar dagens våldsverkare för nazister utan att ens veta vad nazism är. Vi behöver ord för att benämna saker och språket förändras hela tiden men hitta på nya ord istället för att återanvända gamla och ge dem fel innebörd. Eller varför inte bara använda de vi redan har som faktiskt är fullt funktionella?

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.