Ang. lagar och liknande

Bild lånad av SvD/TT

Bild lånad av SvD/TT

Ibland undrar jag vad det är för fel på de som styr Sverige. Vi har lagar att följa och personer tillsatta, ja hela myndigheter, att se till att dessa lagar efterlevs. Ändå uppstår det ibland ett väldigt fritt tolkningsutrymme som ibland krånglar till och väcker fler frågor än skapar lösningar baserade på de lagar vi har att följa.

Alla är vi lika under lagen, det vet vi ju alla. Med alla menas dock inte alla som i 100% av landets befolkning. Alla har en gammal innebörd som betyder ’alla ni som vi är satta att bestämma över’ eller ’alla som inte har råd att köpa sig fria’ osv. Lagen är inte lika för alla även om vi gärna vill tro det. Politiker t.ex. lyder inte lika strikt under lagen som alla vi andra. Anledningen till detta är att politiker för ett partis talan och partiet utgörs av alla dess medlemmar, en politiker kan därför sägas vara ett språkrör som egentligen inte för sin egen talan utan den samlade massans gemensamma talan som valt denna politiker att företräda dem. Går vi högre upp på den politiska stegen och hamnar i riksdag och regering så verkar det vara bekymmersamt för polismyndigheten att åtgärda och reprimera lagöverträdelser, även media har en väldigt förlåtande inställning till politikers övertramp och snedsteg.. så till vida det inte handlar om politiker på vänsterflanken det vill säga, då faller bilan tungt och obarmhärtigt över politikerns folkvalda nacke.

Vi kan ju ta moderaterna som exempel, Fru Reinfeldt kommer undan gång på gång trots ivriga snedsteg som drabbar ganska många, Herr Borg lyckades rasera hela vår välfärd genom att ljuga sig igenom två regeringsperioder och redovisa rena falsarier vilket faktiskt är olagligt. Centerns Maud Olofsson slipper undan ideligen trots enorma misstag som drabbar hela rikets ekonomi osv. Hur kommer de undan då? De håller tyst, svårare är det inte. De säger ’jag visste inte’, ’jag trodde att’, ’jag gjorde som jag blev tillsagd’ osv och så avstår de från kommentarer i media och slipper undan. Annat var det med Juholt, han gjorde precis som reglerna sa men åkte dit ändå och hamnade under mediabilan. Hans ”jag trodde att jag gjorde rätt” kapades vid fotknölarna oavsett hur rätt han hade. Ingen har väl heller glömt Sahlins Toblerone, en piss i universum mot Olofssons NUON-skandal men vem drabbades hårdast av tabloidopinionens bödel?

Vad är orsaken till detta då kan tänkas? Jo, det är ganska enkelt. Vi, folket, vet att högern luras och fifflar, vi förväntar oss att de ska göra det så vi blir inte förvånade när det händer. Vi vet också att vänsterpolitiken står för den smalare vägen där det är viktigare att göra rätt och hålla sig i skinnet, tungan rätt i mun osv. Därför blir vi mer upprörda av vänsterpolitikers felsteg hur små de än är. Ett annat parti, som tillhör det borgerliga blocket vad de än påstår, som vi förväntar oss ska göra konstiga saker är Sverigedemokraterna. Att det är förväntat bevisas av att de växer varje gång de gör bort sig, detta existerar inte hos något annat parti och det säger ganska mycket om deras väljare som verkar vilja ha kaos och oordning.

Deras senaste kampanj har säkert inte undsluppit någon, jag pratar naturligtvis om reklamkampanjen i Stockholms tunnelbana. Kampanjen har otvivelaktigt skapats för att skapa tumult och protester vilket den också lyckades med. Sverigedemokraterna lutar sig tillbaka och njuter av uppmärksamheten och gratisreklamen som sprids av både media och vänsterns aktivistgrupper helt omedvetet av de senare vilket ökar njutningen hos partiet.

Sverigedemokraterna är ett parti som använder det befintliga tolkningsutrymmet som finns gällande våra lagar. Främst av allt använder de yttrandefriheten och tycker att de kan komma undan med det. Kan de det? Inte i det här fallet, jag kan för mitt liv inte begripa att yrkesjurister inte ser var det brister. SLs jurister borde gå tillbaka till skolbänken om de inte ser varför de borde ha stoppat den här kampanjen.

Detta handlar inte om att göra reklam för ett parti, det handlar om att peka ut en enskild grupp i samhället och beskylla dem för något som inte hittills kunnat bevisas. Sverigedemokraternas kampanj riktar sig mot europeiska migranter, främst romer, som pekas ut specifikt som kriminella ligor. Kan de inte bevisa att det handlar om kriminella ligor så far de med osanning och detta har vi lagar emot, de kan lätt stämmas för förtal om de inte har bevis för dessa kriminella ligors faktiska existens. Att peka ut en specifik samhällsgrupp, tiggarna, är ett integritetsbrott. Att kalla tiggare för samhällsproblem kan visserligen vara korrekt, ingen välmående nation bör ha medborgare så fattiga att de måste tigga på gatorna för sin överlevnad, men lösningen SD levererar är inte att åtgärda det trasiga samhällsmaskineriet för att återställa välfärden som borgarna med SDs hjälp raserade utan deras lösning är att ”kasta ut” tiggarna. Är inte det hets mot folkgrupp, vad är det då?

SL gjorde ett fatalt misstag när de godkände den här kampanjen då de inte läst lagen ordentligt. De ser inget fel i reklamen och de ser inget som bryter mot yttrandefrihetsförordningen säger de. Läs igen säger jag. Låt mig ge er en ledtråd: Paragraf 5.

Låt oss titta på vad reklamen säger..

”Sorry about the mess here in Sweden”
Vad det menar med det här kan tolkas på många sätt. Att de själva har skapat en ordentlig oreda i Sverige bör de naturligtvis be om ursäkt för men det är inte vad de menar tyvärr. Detta syftar snarare till att gnälla på och beskylla ”extremvänstern” (vilket de kallar alla för som inte tycker som dem) för den hutlösa invandringen som förstör det vackra svenska folkhemmets gator. De framför ett klagomål för att polisiära eller kanske militära insatser inte gjorts för att rensa gatorna från denna tiggande ohyra. Det är inte vad det står men det är vad det betyder. Inget olagligt än.

 ”We have a serious problem with forced begging” och ”International gangs profit from people’s desperation.”
Här börjar olagligheterna. Det finns ingenting som styrker versionen om att tiggeriet är påtvingat på något sätt. (Läs här, här, här och här exempelvis) Detta är, tills motsatsen bevisats, en grov falsarie och att sprida medvetna falsarier strider mot ett antal lagar i Sverige. En vinkel skulle kunna vara att dessa människor som sitter på gatan i sol som regn, värme som kyla, dag ut och dag in är tvingade att göra det för att de inte har något val, tvingade av nöden så att säga. Är det så de menar? Är det ett uttryck för sympati? I så fall, var är den konstruktiva lösningen på problemet? Vill SD bygga boenden för asylsökande, vill de underlätta de mest utsattas situation i Europa? Nej, de vill ”kasta ut” alla invandrare och flyktingar. Där är lösningen. Nu säger de inte ”kasta ut”, det slutade de säga när de förvandlades från skräniga järnrörssvingande, hakkorsbärande vitmaktpatrask till kostymbärande och välvårdade politiker. Innebörden är dock densamma även om de tvättat sin vokabulär för att passa bättre i det offentliga rummet.
På sin hemsida skriver de att

”Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.”

Men hoppsan, de vill inte ha tiggare men de vill ge invandrare ett ”generöst stöd” för att de ska flytta hem? Vad är problemet? Ge tiggarna ett generöst stöd så är ju problemet löst. Skämt åsido, den lösning de presenterar är kort sagt inte att lösa problemet utan att ge invandrarna ekonomiska möjligheter att återvända till sina hemländer. Ut med dem så slipper vi problemet.

Att syftet med kampanjen är att få väljarsympatier för den egna politiken att dels minska invandringen bortom alla avtal och lagar inom FN och EU och dels på alla sätt möjliga utvisa invandrare och flyktingar som tigger är enligt mig tveklöst. SD har sagt att de kommer att fälla varje regering som inte vill minska invandringen och skärpa flyktingpolitiken till nivåer SD anser vara acceptabla, de har tidigare fört kampanjer mot tiggeri och deras inställning gällande invandring och flyktingar är allmänt känd. Detta är syftet med deras politik då de anser att om invandringen minskar, invandrare betalas ”generöst” för att återvända hem så blir Sverige ett bättre land för oss svenskar. Detta syfte och mål kan inte ha undgått någon, inte ens SL.

Vad säger då yttrandefrihetsgrundlagens paragraf 5:

5 § Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten
eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs
bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt
samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mera än
framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria
än fälla.

Är de tveksamma? Kan syftet med SDs politik ha undgått SL? Kan själva faktum att SD bara har en enda kärnfråga ha undgått någon? Kan SDs lösning på välfärdskrisen ha undgått någon? Låt mig uttrycka det så här: har det undgått någon så är den personen inte lämplig att utgöra juridiskt ombud på en offentlig inrättning som erbjuder reklamplatser.

Några säger att SDs reklam är rasistisk, det tycker inte jag då tiggare per definition inte är en ”ras”. Den är dock segregationistisk på det att den pekar ut en specifik samhällsgrupp och beskyller den för att vara något ingen rapport eller undersökning hittills har kunnat bevisa att den är. Jag yrkar på att det rör sig om ett grovt integritetsbrott, ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och ett missbruk av det offentliga rummet för spridande av medvetet misstänkliggörande propaganda. I övrigt är själva texten en styggelse då den är så otroligt illa sammansatt och grammatiskt vedervärdig att den borde ha hindrats bara av den anledningen men det är bara min uppfattning som varande språkfascist. Detta utfört av ett parti som kräver språktester för asylsökande..

 

Så, vad blir kontentan av detta.. Ja, SD njuter i fulla drag. Uppdraget slutfört. Kalabaliken är ett faktum precis som planerat, gratisreklam i varenda tidning och över hela internet. Det kunde inte ha gått bättre. I ärlighetens namn, trots att jag inte tycker att man ska tiga ihjäl problem, skulle det sämsta för sverigedemokraterna ha varit om detta inte uppmärksammats alls men trots de ofta lågpresterande representanter detta parti tycks föredra fungerar deras pr-avdelning alldeles utmärkt. Säga vad man vill om partiet eller dess företrädare och dess politik, de vet hur man utnyttjar det kollektiva medvetandet och styr den skränande flocken precis åt rätt håll. De har ju erfarenhet och expertis bakom sig som journalisten Bosse Schön redovisat ett flertal gånger, något som upprör flashbackläsare och de som inhämtar sin dagliga information från neofascistiska sidor som avpixlat, fria tider etc. upprörs av. Kanske är det Bosses fakta som stör dem, de som hellre baserar sin världsuppfattning på myter och fördomar som att tiggeriet är styrt av kriminella gäng som tjänar tio miljoner om dagen..

Yttrandefriheten är en grundlag vi måste värna, att den medför ansvar och restriktioner får vi dock inte glömma. Att peka ut och misstänkliggöra en enskild grupp utan underlag är inte att nyttja yttrandefriheten, det är att ljuga och förtala. Det är för mig obegripligt att varken riksdag, regering, polismyndighet eller ens Stockholms länstrafik förstår detta och vidtar åtgärder.

Tillägg till SLs jurister och andra som kan ha nytta av det:

Brottsbalk (1962:700) Kapitel 5:

”1§ Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt
levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han
att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall
ej dömas till ansvar.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Kapitel 7, 4§

”14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig
eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar
uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras
missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är
sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den
frid, som bör tillkomma den avlidne, dock inte om det med
hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna
uppgift i saken och han eller hon visar att uppgiften var
sann eller att han eller hon hade skälig grund för den”

Marknadsföringslag (1995:450)

14§

”En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god
marknadsföringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot
konsumenter eller näringsidkare får förbjudas att fortsätta med den
marknadsföringen eller att vidta någon annan liknande åtgärd.”

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.